ChineseBusinessworld.com > DaLlian TO DESTINATION

Air Travel Guide for China

Check Domestic Schedule | Book A Flight | References | Train Ticket Reservation FAQ| HOME

DaLlian TO DESTINATION

Beijing Changchun Changsha Chengdu Chongqing
Fuzhou Guangzhou Guilin Haikou Hangzhou
Harbin Hongkong Jinan Jinghong Kunming
Mudanjiang Nanchang Nanjing Ningbo Qingdao
Shanghai Shenzhen Shijiazhuang Taiyuan Tianjing
Wenzhou Wuhan Xiamen Xian Xuzhou
Yanji Yantai Zhengzhou

Days
Flight No. A/C Dep. Arr.

Shanghai PVG

back
CZ6521 321 [ 08:10 ] [ 09:55 ] 1234567
MU5660 300 [ 09:00 ] [ 10:50 ] 1234567
CZ6543 JET [ 10:00 ] [ 11:40 ] 1234567
CZ6533 321 [ 10:45 ] [ 12:35 ] 1234567
FM9192 738 [ 10:55 ] [ 12:40 ] 1234567
MU5624 319 [ 11:35 ] [ 13:15 ] 1234567
CZ6523 321 [ 12:30 ] [ 14:15 ] 1234567
CZ6535 321 [ 16:00 ] [ 17:40 ] 12.4.6.
CZ6525 321 [ 17:55 ] [ 19:35 ] 1234567
MU5626 320 [ 18:00 ] [ 19:40 ] 1234567
FM9194 738 [ 18:50 ] [ 20:25 ] 1234567
CZ6531 321 [ 20:20 ] [ 22:05 ] 1234567

Hangzhou

back
CZ6527 319 [ 08:15 ] [ 10:05 ] 1.3.5.7
MF8072 737 [ 12:50 ] [ 14:30 ] 1234567
CZ6327 300 [ 13:10 ] [ 15:00 ] 1234567

Chongqing

back
CZ6425 321 [ 08:50 ] [ 12:00 ] 1.34.6.

Xian

back
CZ6433 319 [ 07:50 ] [ 10:05 ] 1234567
HU7572 D38 [ 13:00 ] [ 16:30 ] 1.3.5.7
CZ6423 319 [ 15:00 ] [ 18:30 ] 1234567

Wuhan

back
MU2518 738 [ 12:25 ] [ 15:40 ] 1234567
CZ6333 319 [ 17:10 ] [ 20:35 ] 1.3.5.7

Beijing

back
CZ6125 321 [ 08:00 ] [ 09:20 ] 1234567
CA961 73G [ 08:20 ] [ 09:40 ] 1.3.56.
CA1606 JET [ 08:20 ] [ 09:40 ] .2.4..7
CZ6121 321 [ 13:30 ] [ 14:50 ] 1234567
CZ6133 321 [ 15:30 ] [ 16:55 ] 1234567
CA1608 JET [ 15:35 ] [ 16:50 ] 1234567
CA152 763 [ 16:20 ] [ 17:35 ] .23..6.
CA952 763 [ 16:20 ] [ 17:35 ] 1......
CA154 JET [ 16:25 ] [ 17:45 ] 1..45.7
CZ6139 300 [ 16:40 ] [ 18:05 ] 1234567
CA954 738 [ 17:10 ] [ 18:30 ] 12.45.7
CZ6137 321 [ 18:00 ] [ 19:30 ] 1234567
CA924 738 [ 18:55 ] [ 20:20 ] .2...6.
CZ6131 321 [ 20:00 ] [ 21:20 ] 1234567

Taiyuan

back
HU7690 D38 [ 17:40 ] [ 19:20 ] 1234567

Qingdao

back
CA4628 733 [ 10:05 ] [ 10:45 ] 1234567
SC4628 733 [ 10:05 ] [ 10:45 ] 1234567
MU2518 738 [ 12:25 ] [ 13:10 ] 1234567
CZ3256 738 [ 13:55 ] [ 14:45 ] 1...5..
CZ6423 319 [ 15:00 ] [ 15:45 ] 1234567
CZ6329 319 [ 16:20 ] [ 17:10 ] .2.4.6.
CA4634 CR7 [ 18:35 ] [ 19:15 ] 1.3.5..
SC4634 CR7 [ 18:35 ] [ 19:15 ] 1.3.5..
CA4622 737 [ 22:10 ] [ 22:50 ] 1234567
SC4622 737 [ 22:10 ] [ 22:50 ] 1234567

Shijiazhuang

back
CZ6954 737 [ 16:50 ] [ 18:10 ] .2.4...

Guangzhou

back
CZ6261 320 [ 11:10 ] [ 14:35 ] 1234567
HU7244 734 [ 15:45 ] [ 19:10 ] .2.4.6.
CZ3604 JET [ 17:35 ] [ 21:05 ] 1234567
CZ3608 733 [ 15:50 ] [ 20:25 ] 1234567

Guilin

back
CZ3256 738 [ 13:55 ] [ 18:10 ] 1...5..

Harbin

back
MF8065 737 [ 10:30 ] [ 11:50 ] 1.3..6.
CZ3603 JET [ 13:10 ] [ 14:30 ] 1234567
CZ6262 320 [ 19:20 ] [ 20:45 ] 1234567

Nanjing

back
MU2722 320 [ 12:20 ] [ 13:45 ] 1..4..7
CZ6337 321 [ 14:45 ] [ 16:05 ] 1234567
CZ3986 320 [ 16:00 ] [ 17:20 ] 1234567

Xiamen

back
MF8066 737 [ 14:40 ] [ 17:10 ] 1.3..6.
MF8042 737 [ 20:00 ] [ 22:40 ] ....5..
CZ6529 321 [ 15:55 ] [ 19:45 ] ..3.5.7
MF8050 737 [ 19:45 ] [ 23:40 ] .2.4..7

Yanji

back
CZ6340 319 [ 13:30 ] [ 15:00 ] 1234567

Shenzhen

back
HU7056 737 [ 14:00 ] [ 17:25 ] 1.3.5.7
CZ6373 319 [ 15:00 ] [ 18:10 ] 1......
ZH9830 738 [ 16:30 ] [ 20:00 ] 1234567
CZ6339 319 [ 18:10 ] [ 21:45 ] 1234567
CZ6327 300 [ 13:10 ] [ 17:50 ] 1234567

Nanchang

back
MF8050 737 [ 19:45 ] [ 21:55 ] .2.4..7
MF8060 737 [ 10:55 ] [ 14:35 ] 1.3.56.

Chengdu

back
CZ6433 319 [ 07:50 ] [ 11:55 ] 1234567
3U8812 319 [ 12:45 ] [ 16:55 ] .2.4.6.
3U8814 ERJ [ 12:50 ] [ 17:15 ] 1.3.5.7
CZ6435 319 [ 13:35 ] [ 17:45 ] 1234567

Zhengzhou

back
CZ6427 321 [ 08:50 ] [ 10:40 ] .2..5.7
MF8060 737 [ 10:55 ] [ 12:40 ] 1.3.56.
CZ3330 738 [ 21:50 ] [ 23:35 ] 12.4.6.

Changsha

back
CZ3986 320 [ 16:00 ] [ 19:35 ] 1234567
CZ6329 319 [ 16:20 ] [ 20:10 ] .2.4.6.

Tianjing

back
HU7212 D38 [ 10:10 ] [ 11:10 ] 1234567
HU7572 D38 [ 13:00 ] [ 14:00 ] 1.3.5.7
CZ6333 319 [ 17:10 ] [ 18:05 ] 1.3.5.7

Xuzhou

back
3U8814 ERJ [ 12:50 ] [ 14:00 ] 1.3.5.7

Wenzhou

back
CZ6529 321 [ 15:55 ] [ 18:05 ] ..3.5.7

Kunming

back
CZ6427 321 [ 08:50 ] [ 14:00 ] .2..5.7
CZ6425 321 [ 08:50 ] [ 14:00 ] 1.34.6.

Haikou

back
HU7056 737 [ 14:00 ] [ 19:20 ] 1.3.5.7
CZ6337 321 [ 14:45 ] [ 19:30 ] 1234567

Fuzhou

back
CZ6527 319 [ 08:15 ] [ 11:45 ] 1.3.5.7
MF8072 737 [ 12:50 ] [ 16:20 ] 1234567

Ningbo

back
CZ3608 733 [ 15:50 ] [ 17:40 ] 1234567

Jinan

back
3U8812 319 [ 12:45 ] [ 13:45 ] .2.4.6.
CZ6435 319 [ 13:35 ] [ 14:35 ] 1234567
CA4924 CRJ [ 19:00 ] [ 20:00 ] 1234567
SC4924 CRJ [ 19:00 ] [ 20:00 ] 1234567

Changchun

back
CZ3329 738 [ 17:40 ] [ 19:05 ] 12.4.6.
CA4621 737 [ 18:15 ] [ 19:30 ] 1234567
SC4621 737 [ 18:15 ] [ 19:30 ] 1234567
CZ6542 JET [ 20:00 ] [ 21:15 ] 1234567
CZ6374 319 [ 22:55 ] [ 00:10 ] 1......

Mudanjiang

back
SC4633 CR7 [ 14:10 ] [ 15:40 ] 1.3.5..

Hongkong

back
CA105 73G [ 12:55 ] [ 16:25 ] 1234567
KA1105 737 [ 12:55 ] [ 16:25 ] 1234567
KA921 320 [ 18:25 ] [ 21:55 ] .2.4.6.

Yantai

back
CA4896 CRJ [ 10:05 ] [ 10:45 ] 1234567
SC4896 CRJ [ 10:05 ] [ 10:45 ] 1234567
Days

Jinghong

back
MU5917 737 [ 10:05 ] [ 11:05 ] 1234567
8L9907 737 [ 18:50 ] [ 19:40 ] 1234567